Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

I’m such a “Look at the moon!” person.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
hijkk
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski

May 28 2015

hijkk
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
I’m so good at beginnings, but in the end I always seem to destroy everything, including myself.
Kiera Van Gelder
hijkk
8042 ba66
6914 bb15 500

May 18 2015

hijkk
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło
hijkk
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

May 08 2015

hijkk
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viamelodramaticfool melodramaticfool

May 04 2015

hijkk
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viamelodramaticfool melodramaticfool
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds

April 27 2015

..نكابر فِي مشَاعرنا نسينا عيوننا تحكي

We try to hide our feelings, but we forgot that our eyes speak.

— (via jesam-nisam)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
6520 fb01 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
hijkk
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
hijkk

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianadelle nadelle

April 22 2015

hijkk
Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie: trochę węgla ożywia okręt, trochę serca – człowieka...
— Stanisław Wokulski
hijkk
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaiblameyou iblameyou

April 20 2015

hijkk
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaechoes-of-silence echoes-of-silence
hijkk
j'ai le vin mauvais.
— zbrodnia i kara /fr. upijam się na ponuro
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl